Banner SOLIDOS firma y web

Transportadors de cadena per a transport i elevació de Combustible Sòlid Recuperat

El CSR és un combustible preparat a partir de residus no perillosos per a la valorització energètica en plantes d’incineració i coincineració. Consisteix en petites fraccions de residus amb un alt valor calòric, cosa que significa que és apte per al seu ús en instal·lacions de forns de ciment.

El nostre client és una planta de valorització de residus no perillosos, i necessitava construir una línia de transport per fer arribar diferents tipus de CSR a boxes d’emmagatzematge després del procés de trituració, separació i classificació. El rendiment de disseny fou de 150 m3/h.

Per solucionar aquesta necessitat, a Sinfimasa vàrem dissenyar tres transportadors de cadena; el primer transportaria el CSR a una distància horitzontal d’uns 10 m i l’elevaria a una alçada de 8 m. El segon transportador es col·locaria en horitzontal amb una longitud entre boques de 4.700 mm i la seva funció, a part de la de transportar el material, és la de garantir la sectorització de dues zones d’incendi, per la qual cosa es va equipar amb guillotines tallafocs. I el tercer transportador es va dissenyar i fabricar per repartir el combustible entre els boxs d’emmagatzematge, per la qual cosa es va equipar amb tres guillotines intermèdies  i un últim punt de descàrrega sempre obert. La longitud d´aquest transportador de cadena era de 17 metres.

El transportador de cadena que havia de transportar horitzontalment i elevar el combustible 8 metres d’alçada, es va dissenyar amb un primer tram horitzontal de 2,5 metres, una corba amb angle de 54º i distància de 8,2 metres per assolir l’alçada necessària, una segon revolt i un darrer tram horitzontal de 2 metres de longitud.

Per assegurar la fiabilitat i reduir els costos de manteniment dels tres transportadors es van dissenyar i fabricar amb doble cadena forjada, amb una secció de 900 mm d’amplada per 550 mm d’alçada i motoreductors ortogonals de 2.2 kW per al petit i 7.5 kW per al transportador amb funció d’elevació, equipats amb convertidors de freqüència per regular les RPM dels equips segons la densitat d’entrada del material. Es van col·locar guies especials per evitar l’aixecament de la cadena als trams corbs, rodes motrius i de retorn en acer antidesgast.

Les vàlvules tipus guillotina tallafocs disposaven de placa antitèrmica amb accionament ràpid pneumàtic. També es van dotar els tres transportadors amb detectors de gir i d’embussos per poder monotoritzar el funcionament correcte, així com amb diferents punts d’inspecció, registres i espiells per facilitar-ne el manteniment.Actualment la planta recupera més de 50.000t de residus, evitant així ser abocats amb el conseqüent impacte que suposa

Últimes Referències