sinfimasa_firma_Exposolidos24

La eficiencia d’un sinfí sense nucli amb el transport de sòlids a granel

Introducció

Amb el transport de materials a granel, el disseny i la configuració del transportador mecànic és crucial per a l’eficiència i l’economia del procés. Un dels equips més interessants en aquest àmbit, és el sinfí sense nucli, coneguts també com a caragols d’Arquimedes sense eix. Tot i que el seu ús és comú amb el transport de llots, la seva aplicació va més enllà. En aquest article explorarem quan i el perquè s’ha d’utilitzar un sinfí sense nucli per transportar sòlids a granel.

Què és un sinfí sense nucli?

Un sinfí sense nucli, és un tipus de transportador que a diferencia dels sinfins tradicionals, no tenen un eix central. Està compost per una hèlix que gira dins d’un tub o canal, movent el material al llarg del transportador.

Avantatges tècniques del sinfí sense nucli
  1. Menor risc d’obstrucció: Al no tenir un eix central, hi ha menys risc de que el material s’encalli o acumuli al voltant del eix, el que és especialment útil per a materials enganxosos i humits.
  2. Millor maneig de materials viscosos: Els sinfins sense nucli són ideals per moure materials amb alta viscositat, ja que la falta d’eix central permet un flux més uniform i continuat del material.
  3. Fàcil neteja i manteniment: L’absència d’un eix central facilita la neteja i redueix el temps de manteniment, el que es crucial a les industries on la higiene és primordial.
  4. Prevenció de la contaminació: La puresa del producte que és transporta, és important en moltes aplicacions, per exemple químiques i alimentàries. Els transportadors sinfins sense nucli minimitzen les àrees on el producte podria acumular-se i contaminar-se, mantenint la qualitat del mateix.

Aplicacions pràctiques: Quins materials necessiten ser transportats per un sinfí sense nucli?

Els sinfins sense nucli són particularment efectius per transportar:

  1. Llots i fangs: en el tractament d’aigües residuals, els llots poden ser difícils de manejar a causa de la seva consistència. Els sinfins sense nucli permeten un transport eficient sense risc d’obstruccions. Per exemple, a estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR).
  2. Materials alimentaris: A la industria alimentària, productes com masses o ingredients humits poden transportar-se eficientment, aprofitant la facilitat de neteja d’aquests sistemes. Per exemple, un ús comú d’aquest tipus de transportador sinfins és produeix a les instal·lacions d’indústries càrniques en el tractament de despulles o piscifactories. Un altre ús molt comú, és el transport de subproductes d’empreses conserveres, peixateries i altres pesqueres per a la seva reutilització.
  3. Químics i farmacèutics: Substàncies enganxoses o pastoses comunes en aquestes indústries es beneficien del transport suau i continu que ofereixen els sinfins sense nucli.

Un exemple específic d’un producte químic que requereix l’ús d’un transportador sinfí sense nucli, és la pols de lactosa a la indústria farmacèutica. La lactosa és un excipient comú en la formulació de comprimits i càpsules. El seu maneig requereix un cuidat especial per mantenir la seva qualitat i puresa. El transportador sinfí sense nucli és ideal per aquest propòsit , ja que minimitza l’exposició de la pols a superfícies potencialment contaminants i assegura un flux constant i suau, evitant la degradació del material. A més, la facilitat de neteja d’aquests sistemes ajuda a mantenir els estàndards d’higiene requerits a la producció farmacèutica alts.

 
Un altre exemple de transport mitjançant el sinfí sense nucli

Un altre exemple és el transport d’hidròxid de calç, també conegut com cal apagada o hidròxid de calci. Aquest material és un compost químic àmpliament utilitzat en diverses indústries, incloent-hi el tractament d’aigua, la construcció i la indústria química. El maneig d’hidròxid de calç presenta desafiaments específics que fan que els transportadors sinfins sense nucli siguin particularment adequats per aquesta feina.

El desafiament principal és la tendència a compactar-se d’aquest hidròxid i fer grumolls, per la qual cosa l’absència de nucli, permet que el material flueixi més lliurement, evitant la formació d’embús. També l’hidròxid de calç és abrasiu, per la qual cosa l’absència de nucli redueix els components susceptibles de desgast.

Conclusió

En resum, els sinfins sense nucli destaquen per la seva eficiència en el transport de sòlids a granel en múltiples indústries, oferint avantatges significatius, com la reducció d’obstruccions, facilitat de neteja i un maneig optimitzat de materials viscosos. Aquest tipus de transportadors millora l’eficiència operativa, prevenint la contaminació i manté la qualitat dels productes transportats. La seva aplicació en sectors com el tractament d’aigües, alimentari, químic i farmacèutic, evidencia el seu valor per la versatilitat i el rendiment superior a la gestió de materials difícils, consolidant-los com una solució clau per processos de transport més nets, segurs i eficients.

Últimes Referències