sinfimasa_firma_Exposolidos24

Política corporativa

Sistema de Gestió Integrada

Disseny, fabricació i comercialització d’equips per al transport i elevació de sòlids

La Política Corporativa de SINFINES Y MAQUINARIA, S.A. és el marc per a establir els objectius de millora del Sistema de Gestió Integrada, i inclou la gestió de qualitat, el medi ambient, la prevenció de riscos laborals i la responsabilitat social corporativa:

 1. Capacitat d’adaptació del producte a les necessitats del client
 2. Fiabilitat de les màquines i del servei
 3. Rapidesa i compliment en el termini de lliurement
 4. Assessorament tècnic en el procés de configuració de la màquina
 5. Baix cost de manteniment de la màquina
 6. Atenció àgil i personalitzada
 7. Garantia de seguretat, salut i benestar en el treball
 8. Compromís amb la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa
 9. Respecte ambiental en tot el procés productiu
 10. Excel·lència amb els productes, serveis i vocació de millora contínua
 11. Compliment dels requisits legals aplicables

La direcció de SINFINES Y MAQUINARIA, S.A, impulsa aquesta Política Corporativa perquè es difongui i s’apliqui en tots el àmbits relacionats interns i externs de l’organització

Gerent