Banner SOLIDOS firma y web

SINFINS I ELEVADOR DE CATÚFOLS EN UNA LÍNIA DE RECICLATGE DE RESIDUS ASR / FLUFF

Sinfimasa va dissenyar un vis sens fi doble, transpordadors vis sense fi i un elevador de catúfols per a un material difícil de transportar, compost per fraccions molt diferents.

Material heterogeni

En aquesta cas, el client final és una planta de tractament de residus que necessitava transportar partícules fines procedents d’una màquina trituradora. El material a granel que calia transportar era molt heterogeni: estava format per un 60% de cautxú i plàstics, un 15% de vidre, terra i minerals, un 10% de tèxtils i fusta, un 10% de pintures i òxids i un 5% de metalls.

El flux de material era de 7 tones per hora, amb una granulometria de 0 a 20 mm, una densitat de 600 kg/m3 i un contingut d’humitat del 10 al 15%.

Transportadors de cargol tancats

Era difícil fer servir una cinta transportadora, ja que el vessament de material causaria un problema mediambiental. La solució va ser dissenyar un sistema de transportadors de cargol tancats que eviten el vessament del producte. A més, també s’evita la mà d’obra al recorregut i els possibles accidents amb els rodets i tambors d’una cinta transportadora.

Robust i de fàcil manteniment

Per assegurar una extracció eficient de la tremuja que emmagatzema el material a processar i evitar l’acumulació de producte, Sinfimasa va dissenyar un vis sens fi doble en forma d’artesa per permetre la inspecció en tot el recorregut i facilitar-ne el manteniment.

Els transportadors sens fi es van fabricar en acer antidesgast HB400 i es va instal·lar un motorreductor SEW amb potència suficient però amb una relació de revolucions curta per reduir el desgast i allargar la vida útil dels transportadors.

Elevador de catúfols sobredimensionat

Per a l’elevació vertical del material es va dissenyar i fabricar un elevador de catúfols amb cinta antiabrasiva i catúfols d’acer inoxidable amb un nivell d’ompliment del 40%, igual que als transportadors vis sens fi: baix nivell d’ompliment i transport a baixes revolucions per evitar el retorn del producte i el desgast. També es van estandarditzar unificant potències dels motoreductors per estalviar en costos de recanvis.

Últimes Referències