Banner SOLIDOS firma y web

ELEVADOR DE CATÚFOSL DE CADENA RESISTENT AL DESGAST I A ​​LA TEMPERATURA PER A SORRA DE FUNDICIÓ

Sinfimasa dissenya i fabrica elevadors a mida, com en aquest cas: un elevador de catúfols robust i resistent al desgast per a temperatures de fins a 500ºC

Elevador per a sorra de funcició (Si)

Sinfimasa dissenya i fabrica elevadors de catúfols a mida. Cada elevador s’adapta individualment al projecte concret. Volem compartir públicament com resolem els problemes que ens planteja el mercat.

El nostre client és una Fundició important que necessitava recuperar la sorra utilitzada en el seu procés de fabricació per reutilitzar-la en l’ompliment dels seus motlles.

Resistent al desgast i a la temperatura

Les dificultats d’aquest projecte són que aquest tipus de sorra és molt abrasiva i que la temperatura de treball a la entrada de l’elevador és de 200ºC amb puntes de fins a 500ºC. Per això, dissenyem un elevador de catúfols de cadena. Utilitzem una cadena d’acer rodona, ja que l’alta abrasivitat de la sorra provocaria un desgast inacceptable als casquets.

L’aliatge de la cadena conté un alt percentatge de manganès, fet que la fa resistent al desgast. Els catúfols també estan reforçats amb acer antidesgast.

Construcció robusta

El revestiment utilitzat tant per a la imprimació com per a l’acabat és anticalòric, un revestiment a base de resines de silicona amb pigments d’alumini per a la resistència a les altes temperatures. La construcció és industrialment robusta pel que fa als gruixos del cos, el cap i els peus. L’elevador s’autotensa mitjançant un sistema de contrapesos, per assimilar les dilatacions produïdes pels canvis de temperatura, i disposa d’un topall que impedeix que la politja inferior toqui el fons del recorregut.

Com a accionament es va triar un motorreductor d’acció directa de 4,4 KW-SEW que proporciona una capacitat de 20 tones mètriques per hora. Com a rodaments, tant al cap com al peu, es van instal·lar rodaments de rodets SKF-SNH 22000.

Últimes Referències