Banner SOLIDOS firma y web

Solucions sector àrids i minerals

SENS-FINS

Sinfimasa dissenya i fabrica transportadors sens-fi robustos, amb materials antidesgast HB-400 i una velocitat de treball lenta per evitar un desgast prematur i un mínim manteniment.

Els nostres cargols d’Arquímedes són forts i fiables pel transport de tota mena d’àrids i minerals, sent líders en materials com el carbonat càlcic, potàssic, sòdic, ciments, sorres, quars, marbre, morter, guix…  

Certificació ATEX Pols(D) i Gas(G) per productes com carbó.

A més de garantir el bon funcionament, l’avantatge de les nostres màquines és el seu baix cost de manteniment perquè utilitzem components de primeres marques de fàcil disponibilitat.

ELEVADORS DE CANGILONS

Elevadors industrials per produccions fins a 500 Tn/h de banda o cadena amb cangilons metàl·lics i  reforçats amb antidesgast.

Es tracta d’elevadors robustos i d’avançat disseny per a pedreres de carbonat càlcic, potàssic, plantes de morter, argila, tractament d’àrids, etc,  amb una projecció i una descàrrega molt estudiada per a facilitar el buidatge dels cangilons i l’eliminació del retorn de producte.

Adaptem les característiques de l’elevador a les especificacions del producte a transportar, rendiment exigit, condicions de treball i instal·lació: grandària, altura, número i tipologia de cangilons, materials, tipus de carrega i descàrrega, etc.

Fabriquem els elevadors amb cap i peu totalment hermètics. Tots els components són de primeres marques, la qual cosa ens permet oferir màquines fiables i amb baixos costos de manteniment.

TRANSPORTADORS DE CADENA

Els transportadors redler s’utilitzen pel transport de qualsevol tipus de material que requereixi grans distàncies.

Els nostres transportadors estan treballant en pedreres d’argila, plantes de tractament d’àrids, pedreres de quars, marbre, carbonat càlcic i el seu avantatge és, a més de per la seva robustesa i fiabilitat, per la seva baixa contaminació acústica i baix manteniment.

Fabricats amb cos simple o doble en acer al carboni, amb cadena forjada i cimentada especial pel transport de materials abrasius, feta d’acer al carboni amb pales anti-desgast, aptes per a granulometries de fins a 50mm.