Banner SOLIDOS firma y web

Solucions pel sector del reciclatge i medi ambient

SENS-FINS

Dissenyem i fabriquem sens-fins dimensionats per ajustar-nos al disseny de plantes de reciclatge de residus sòlids, on destaca la nostra experiència amb la gransa de PVC. 

També fabriquem transportadors sense nucli per facilitar el moviment de productes amb densitat i humitat variable degut al seu comportament.

Fabriquem carcasses en acer inoxidable AISI-304/316L i cunyes amb fons de polietilè HD-1000 o platines de lliscament.

Rosca en acer especial ST-52.3

TRANSPORTADORS DE CADENA

Fabriquem transportadors de cadena per a compost, residus sòlids urbans, combustibles alternatius, cel·lulosa, brics d’alumini, amb cadena doble, pala de plàstic o metàl·lica segons producte a transportar.

La carcassa o l’estructura externa del transportador sol ser en acer inoxidable AISI-304/316L i les cadenes de acer al carboni amb pales antidesgast, sempre ens adaptem el disseny als requisits específics del client i del producte a transportar.

TRANSPORTADORS DE FANGS

El transportador sense nucli es la millor solució per tot tipus de productes amb tendència a adherir-se o bastant irregulars (productes humits, viscosos, fibrosos, etc.) i de densitats variables.

Aquests transportadors sense eix tenen unes certes característiques clarament diferenciades dels tradicionals, ja que l’espiral descansa sobre un llit de fregament que pot ser de polietilè d’alta resistència o bé en acer antidesgast.

Al no portar eix, permet transportar productes de diferents formes i mesures i és molt adequat per la indústria de residus sòlids urbans i industrials, per la depuració d’aigües per a compostatge, etc.