Amb més de 30 anys d'experiència en el mercat, SINFIMASA, manté el seu compromís per la màxima qualitat del producte i en el servei personalitzat. SINFIMASA va ser pionera en el marcat CE dels seus productes. Ara ho som en el marcat ATEX per zones 21 i 22 per pols combustible i 1 i 2 per gas líquid inflamable.

SINFIMASA SINFIMASA treballa amb tots els materials transportables a granel, així doncs per tots els sectors.

Si tenen necessitat de transportar o elevar qualsevol tipus de material a granel, NOSALTRES TENIM LA SOLUCIÓ.

 

Materiales

 • Adobs
 • Additius
 • Argila
 • Arena (calcària,sílice)
 • Àrids
 • Arros Mòlt
 • Sucre
 • Sofre
 • Cacau
 • Calç
 • Caolí
 • Carbó
 • Carbonat Càlcic
 • Carbonat Potássic
 • Carbonat Sòdic
 • Cascarrilla de Soja
 • Ciment Blanc
 • Ciment Cola
 • Cendra de Zinc
 • Cendres Ceràmiques
 • Coke
 • Colorants
 • Quars
 • Diòxid de Titani
 • Dolomita
 • Fosfats
 • Granza PVC
 • Farina
 • Hidrat de Alumina
 • Panís
 • Marbre en Pols
 • Marbre Granulat
 • Morter
 • Negre de Fum
 • Òxid de Ferro
 • Òxid de Manganès
 • Òxid de Zinc
 • P.V.C.
 • Perlita
 • Poliamida
 • Polipropilè
 • Serrín
 • Talc
 • Blat Mòlt
 • Guix
 • ... i el Seu

 

Sectors  

 • Alimentaris
 • Ceràmiques
 • Canteres
 • Cimenteres
 • Farmacèutics
 • Minerals
 • Químics
 • Plàstics
 • Medi Ambiental

 

  Atex

Quin objectiu tenen les directives ATEX?

L'objectiu de les directives 1999/92 / EC, recollida en el REIAL DECRET 681/2003 i la Directiva 94/9 / EC, recollida en el Reial Decret 400/1996 és minimitzar o eliminar els riscos derivats de la potencial presència de atmosferes explosives en determinades activitats, si escau, limitar els efectes perjudicials d'una explosió.

 

Quin tipus d'indústries estan afectades per ATEX?

Totes aquelles indústries que, per la naturalesa de les substàncies que emmagatzemen, manegen o transformen, estiguin en risc de formació d'atmosferes explosives:

 

a) Indústria agroalimentària: • Sucreres • Fàbriques de pinsos • Fàbriques de farina i sèmola • Fàbriques de cervesa i malta • Fàbriques de pa i pastisseria • Fàbriques de xocolata • Fàbriques de dolços • Fàbriques de cafè o et • Centrals lleteres • Sitges d'emmagatzematge de cereals • Etc ...

 

b) Indústria química, petroquímica i farmacèutica: • Indústria farmacèutica • Indústria cosmètica • Fàbriques de dissolvents, pintures, laques, etc. • Fàbriques de productes fitosanitaris • Fàbriques de detergents i productes de neteja • Fàbriques de lubricants • Etc ...

 

c) Empreses de reciclatge, eliminació de residus, abocadors.

 

d) Indústria de la Fusta: • Fàbriques de mobles • Serrerías • Sitges d'emmagatzematge de residus de la fusta (serradures, pols de fusta, fibres ...) • Tallers de processament de la fusta (raspallat, polit, envernissat, etc ...) • etc ...

 

e)Altres sectors: • Adobers de cuirs i pells • Processat de productes tèxtils (cotó, etc ...) • Fàbriques d'asfalt • Petroquímiques • Plàstics • Fàbriques de paper i cel·lulosa • Fàbriques de processat d'alumini, coure, acer • Etc ...

 

CARGOL "SINFÍN"
GRUP II – Categoria 2 Dc 135º
GRUP II – Categoria 3 D 135º
GRUP II – Categoria 2 G 135º
ELEVADOR DE CANGILONS
GRUP II – Categoria 2 Dc 135º
GRUP II – Categoria 3 D 135º
TRANSPORTADOR A CADENES
GRUP II – Categoria 2 Dc 135º
GRUP II – Categoria 3 D 135º