Tipus "Industrial" pel transport i elevació de: Ciments, abrasius, guix, etc...

Els roscatubos a sinfín de forma tubular tipus "Standard" s'utilitzen pel transport i elevació de cereals, pinsos, farines, ... a més també es poden fabricar sobre comanda, és a dir, de qualsevol forma i tamany que vostè desitgi.


Característiques

TIPUS ESTÀNDARD

Pel transport i elevació de: Cereals, pinsos, farinas, etc.

  •  Longitud estàndard de 3 a 12 metres
  • Tub soldat elèctricament
  • Accionament per cap o peu
  • Trípode pel seu trasllat
  • Regulador de cabal
  • Sinfín laminat en continu


Imatges