Sinfines y Maquinaria S.A. som fabricants des de fa molts anys de maquinaria ATEX i ens adaptem a les necessitats específiques dels clients oferint una gran varietat de sens-fins, transportadors de canal, elevadors i transportadors de cadena "redlers" personalitzats sota plànol i/o petició per atmosferes explosives.

Maquinaria adaptada per a zones: 1,2,21,22 i categories: I y II. Amb la certificació corresponent.

La Directiva Europea 2014/34/UE (transposada pel R.D. 144/2016 a la legislació espanyola), de obligat compliment a l' hora de fabricar un equip ATEX, com la Directiva Europea 1999/92/CE (transposada pel R.D. 681/2003 a la legislació espanyola), de obligat compliment a l'hora de dissenyar, mantenir i utilitzar instal·lacions ATEX, tenen dos objectius comuns: primerament evitar (o al menys minimitzar) el risc o possibilitat de que es produeixi la ignició d'una potencial atmosfera explosiva present en el lloc de treball, i addicionalment i en el cas que finalment es produeixi una explosió, minimitzar les conseqüències de la mateixa. Per tant, "prevenir" davant el risc de explosió i "protegir" davant a les conseqüències d'una explosió (gas, vapor líquid i/o pols combustible)

Els equips ATEX donen conformitat a la Directiva 2014/34/UE, s'apliquen i es fan complir diferents normes harmonitzades en funció de la zona ATEX en la que vagin a ser ubicats i vagin a treballar aquests equips, dels quals destaquen: EN 13463-1, EN 13463-5, EN 13463-6, EN 1127-1, etc