Sinfimasa disposa també de complements per a elevadors a "cangilones" i transportadors:

- Aletes Sinfín
- Acer al Carboni
- Acer Inox
- Acer "Antidesgaste"
- "Cangilones" per a elevadors
- Cintes o Bandes per a elevadors
- Distribuïdors anuals o motoritzats
- "Tajaderas" manuals o pneumàtiques
- Caixes direccionals manuals o pneumàtiques
- Complements en general